Skip to main content

Equalate har genomört HBTQ- utbildning för all personal på Kultur- och fritidsförvaltning med fokus främjande av en god arbetsmiljö för att öka personalens kunskap om hbtq kopplat till bemötande gentemot kunder för en likvärdig och jämställd service.