Skip to main content

EQUALATE har genomfört följande;

  • Inläsning på policys och planer kopplat till de horisontella principerna.
  • Utbildning av projektgrupp med fokus att levandegöra de horisontella principerna.
  • Formulering av kravställning till samarbetspartners, leverantörer, konsulter i projektet.