Skip to main content

EQUALATE har på uppdrag av tidningen CHEF genomfört;

  • Föreläsning ”Sexuella traksserier, kön och jämställdhet” med interkativa inslag  tillsammans med jurist Pia Artthof.
  • Specialskrivna case för att synliggöra utmaningar i både chef- medarbetarperspektiv vad gäller lagstiftningens krav. Lösningar presenterades för att stödja en arbetsplats fri från diskriminering.