Skip to main content

Equalate har på uppdrag av TransMission genomfört föreläsning ”Jämställdhet, mål och verklighet” vid styrgruppsmöte TransMission. Jämställdhetspolitiska mål presenterades likväl som statistik och vinster med jämställdhet samt inspiration från företag som drivit starka jämställdhetsprojekt internationellt.