Skip to main content

Equalate har på genomfört utbildning ”Cross Border Science and Society – Jämställdhet och mångfald”. Jämställdhetspolitiska mål presenterades likväl som statistik och vinster med jämställdhet och mångfald samt inspiration från företag som drivit starka jämställdhets- och mångfaldsprojekt internationellt.