Skip to main content

Equalate har genomfört värdegrundsuprocess som även landade i en likabehandlingsplan innehållande;

  • Aktiva åtgärder
  • Riktlinjer och rutiner för sexuella trakasserier
  • Code of Conducts