Skip to main content

EQUALATE har utformat och levererat treårig delaktighetsplan för samtliga diskrimineringsgrunder och på samtliga områden;

 • Fysisk miljö
 • Event
 • Regional Planering
 • Samägda/finansierade verksamheter
 • Bidragsgivning
 • Bemötande & korrespondens
 • Information
 • Kompetens och rekrytering
 • Kulturverksamhet
 • Länsbiblioteket Västernorrland
 • Folkbildning
 • Tillväxtverksamhet
 • Miljö- och hållbarhetsenheten
 • Enheten för kollektivtrafik och infrastruktur