Skip to main content

EQUALATE har processlett kommunledningskontoret i jämställdhetsintegrering med målet att levandegöra ett av stadens åtagande inom jämställdhet genom bland annat:

  • Kartläggning via intervjuer och dokumentanalys
  • Analys
  • Handlingsplan och utbildning