Skip to main content

Equalate har genomfört utbildningsprocess för chefer (Kommunikation och integration);

  • Utbildning i grundläggande förståelse för integration och mångfald
  • Värdegrund
  • Vision
  • Social hållbarhet