Skip to main content

EQUALATE har utbildat kyrkopolitiker, ledningsgrupp och medarbetare (enligt ESF:s
skallkrav av) inom;

  •  Jämställdhet
  • Tillgänglighet
  • Ickediskriminering