Skip to main content

Mångfaldsdiplomera
din organisation

Mångfaldsdiplomering för social hållbarhet, jämlikhet och rättighetsbaserat arbetssätt består av en process med en kartläggning och tre utbildningar för att ge teori, kunskap och redskap anpassade till er verksamhet.

Vi arbetar i workshopform med fokus på interaktivitet, verksamhetsnära case, utmanande och självreflekterande övningar samt praktisk handling. Arbetet utgår ifrån svensk diskrimineringslagstiftning och annan relevant lagstiftning.

Fördelarna med
mångfaldsdiplomering

- Ökad medvetenhet om jämlikhet, jämställdhet, social hållbarhet och inkludering
- Verktyg för en öppen och inkluderande arbetsplats där alla känner sig välkomna, vilket stärker ditt arbetsgivarmärke
- Förutsättningar för att kunna se och agera för en jämställd och inkluderande verksamhet där alla kan ta del av insatser och resurser på lika villkor.
- Implementering av mångfaldsperspektiv i bemötande, service och kommunikation
- Nulägesanalys samt handlingsplan utifrån diskrimineringslagstiftningens krav om aktiva åtgärder för organisationen eller i din yrkesroll

Hör av dig!

Vi är alltid öppna för nya samarbeten.

Läs om våra tjänster!

Equalate AB

Valhallavägen 118
114 41 Stockholm