Skip to main content

EQUALATE har anlitats av Sisters of Sweden som genusexpert i projektet Equal Business som tillsammans med forskare och doktorander med syftet att;

  • Kartläggning och synliggöra innovationssystemets brister
  • Identifiera möjliga vägar att göra innovationssystemet mer jämställt

Leave a Reply