Skip to main content

EQUALATE har genomfört flertalet utbildningar för Sametinget i jämställdhetsintegrering och normkritik samt tagit fram enkät/jämställdhetsanalys av samebyarna. EQUALATE har även arrangerat av dialogmöte med samebyarnas föreningar och sametinget samt formulerat en rapport med slutsatser och analys av resultat.

Leave a Reply