Skip to main content

EQUALATE har genomfört utbildningar och workshops för gymnasiepedagoger om normkritik och likabehandling i praktiken. En process där vi möttes flera tillfällen och i workshop hanterade olika normer kopplat till diskrimineringsgrunderna som var aktuella på skolan och i klassen och där vi avslutade med att göra en plan för likabehandlingsarbetet i klassen.

Leave a Reply