Skip to main content

EQUALATE har genomfört följande;

  • Utbildning av flertalet projektgrupper i ESF projekt med fokus att levandegöra de horisontella principerna. Workshop med projektanknutna lösningar för projekten.