Skip to main content

EQUALATE har genomfört följande;

  • Utbildning av projektgrupp i ESF projekt med fokus att levandegöra de horisontella principerna.
  • Produktion av e-learning om jämställdhet och mångfald för aktörer inom näringslivet.