Skip to main content

EQUALATE har genomfört följande;

  • Utbildning ”Att levandegöra horisontella principer” för projektgrupp med fokus strategi och implementering.
  • Normkritisk granskning av projektets aktivitetsplaner, program, kommunikationskanaler samt rekryteringsprocesser, analys och rekommendationer för utveckling.
  • Utbildning ”Att levandegöra de horisontella principerna i bemötande, material och miljö”  för stödpersoner inom projektet.