Skip to main content

Equalate har genomfört inspirerande utbildning och workshops med nyanlända jobbsökande i jämställdhet via projekten Jobbpunkt Väst och Propellern under en 7-årsperiod. Jobbpunkt Väst drivs av Bostads AB Mimer och syftar till att hjälpa människor som står långt från arbetsmarknaden att närma sig utbildning, praktik eller arbete.