Skip to main content

EQUALATE har utformat normkrititisk verktygslåda för Malmö Stads medarbetare. Uppsamling av normkritiska metoder i Sverige och Finland för vidareutveckling  ochinkludering av samtliga diskrimineringsgrunder. Nordiskt samarbete med NET (samverkan mellan företagen Medida, EQUALATE och Ekvalita).