Skip to main content

Övriga uppdrag;

  • Utbildningsdag med fokus på maskulinitetsnormer på engelska via UN Women Sverige, SANDVIK.
  • Utbildning Att förebygga diskriminering och främja likabehandling, IF.
  • Utbildning/workshop med samtliga 150 medarbetare på Vårkonferensen inom jämställdhet, genus och normkritik (mentimeter och grupparbeten), FORSEN.
  • Utbildning i Normmedvetenhet och inkludering för samtliga medarbetare på Bro och Vattenbygge, WSP.