Skip to main content

Equalate har genomfört värdegrundsprocess med 5 utbildningsmoment och formulerande av omfattande Likabehandlingsplan innehållande;

  • Aktiva åtgärder
  • Riktlinjer
  • Rutiner för sexuella trakasserier