Skip to main content

EQUALATE har anlitats av Sörmlandsidrotten med syftet att;

  • Utbilda styrelser, ledare och aktiva utövare i det 3-åriga
    projektet Tänk Jämt– för en mer jämställd idrott
  •  Ansvara för flertalet utbildningsinsatser i praktisk jämställdhet
    inom flertalet deltagande föreningar; ridsport, gymnastik, ishockey
    och simhopp