Skip to main content

EQUALATE har anlitats av Munktell Science Park för jämställdhetsintegrering av företagssystemet via aktiviteter och utbildningsinsatser med fokus på att utveckla jämställdhet och inkludering internt och externt. Exempel på aktiviteter;

  • Facilitering av Lunchfåtöljen – ett nätverk för att stärka kvinnors företagande.
  • Sveriges första Mångfaldsdiplomering för Science Parks.
  • Jämställdhetsexpertis inom ESF projektet Making Space for Growth och regionala utvecklingsprojektet Växtzon med ansvar för att levandegöra de horisontella principerna; jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.