Skip to main content

Equalate har genömfört värdegrundsutbildning med olika utbildningsmoment innehållande;

  • Analys och formulerande av riktlinjer
  • Rutiner för sexuella trakasserier
  • Formulerande av Code of Conducts (i samverkan med arbetgruppen)