Skip to main content

Equalate har utformat och producerat;

  • Verktygslåda för en inkluderande arbetsplatsinnehållande två f2f utbildningar för chefsgrupper
  • Utbildningarna Inkluderande ledarskap och Inkluderande arbetsplats riktat till chef-chef samt chef-medarbetare.