Skip to main content

På uppdrag av SEKO har EQUALATE genomfört flertalet utbildningsinsatser för SEKO Mellansverige, IF Metall, Kommunal samt arbete med fokus på jämställdhetsintegrering och likabehandlingsarbete i praktiken.

Leave a Reply