Skip to main content

EQUALATE har genomfört utbildning ”Att leda genus- och likabehandlingsarbete” av förskolechefer samt kunskap, verktyg och inspiration. Insatsen fördjupades i Strängnäs kommun där EQUALATE formulerade en 3-årig genusrapport/handlingsplan för att stötta det framtida jämställdhetsarbetet i förskolan.

Leave a Reply