Skip to main content
EQUALATE har löpande genomfört utbildningar och workshops  för pedagoger och chefer samt processledning under en tioårsperiod inom jämställdhet, genus, likabehandling på förskolorna i kommunen. Utbildning och workshop på följande skolor:
  • Stenby förskola
  • Fogdegatans förskola
  • lvägens förskola
  • Fröslunda förskola
  • Berga förskola
  • Nyforsgatan förskola
  • Källgatans förskola
  • Kvicksundsförskolor
  • Vikariepoolen

Leave a Reply