Skip to main content

EQUALATE har genomfört följande;

  • Flertalet utbildningar för projektdeltagare, ledningsgruppen, koordinatorer.
  • Uppdraget innebar även att formulera rapporter, checklistor, handlingsplaner och strategier för att levandegöra principerna i projektet.