Skip to main content

Equalate har genomört utbildningar och föreläsningar i Intersektionellt jämställdhetsarbete för medarbetare  på Västerås stads nämnder och förvaltningar. Bas- och fördjupnings-utbildning.