Skip to main content

EQUALATE har genomfört utbildningsinsatser och analys på uppdrag av Utrikesdepartementet:

  • Utbildning Att förebygga diskriminering och främja likabehandling för samtliga chefer/ambassadörer
  • Utbildning Strategiskt likabehandlingsarbete för personalenheten
  • Utbildning Jämställd och inkluderande kompetensförsörjning för rekryteringsansvariga
  • Normkritisk dokumentanalys av kompetensförsörjningsplan och strategisk inriktning

 

Leave a Reply