Skip to main content

EQUALATE har genomfört följande;

  • Inläsning på policys och planer kopplat till de horisontella principerna, analys och rekommendationer för utveckling.
  • Utbildning av projektgrupp med fokus att levandegöra de horisontella principerna.