Skip to main content

EQUALATE har anlitats av Statens historiska museer med syftet att;

  • Utbilda i det 3-åriga projektet JÄMUS för att skapa jämställda museer och medförfattande till boken Genusförbart – en metodbok för att genusintegrera museer.
  • Utforma och lära ut praktiska verktyg om hur en ska jobba med genus och normkritik i utställningarna och i den pedagogiska verksamheten.

Leave a Reply