Skip to main content

Myndigheten för yrkeshögskolan för att genomföra:

  • Ett tjugotal utbildningar med syftet att utbilda tjänstepersoner inom myndigheter i Västerås och Hässleholm i jämställdhetsintegrering kopplat till deras JiM uppdrag.
  • Utveckla kriterier och indikatorer för jämställdhet, mångfald och breddad rekrytering.

Leave a Reply