Skip to main content

Utbildning av pedagoger samt genomförande av elevworkshops med skolans alla klasser (f-9 skola). Samtliga klasser tilldelades en egen diskrimineringsgrund att arbeta med under året och valde ett eget konstnärligt uttryck (teater, dans, konst) att arbeta med i anslutning till detta. Projektet avslutades med ett ”likabehandlingsvernissage” med uppvisningar, utställningar & aktiviteter. EQUALATE utvecklade även skolans likabehandlingsplan.

Leave a Reply