Skip to main content

EQUALATE har ingått i samverkansprojekt där nio företagsinkubatorer och science parks jobbar tillsammans för att få företag att växa. Uppdraget har innehållet att kvalitetssäkra projektet ur jämställdhet, tillgänglighet- och ickediskriminering enligt de horisontella kriteriernas krav. Utbildning av ledningsgruppen, koordinatorer samt medverkande bolag.

Leave a Reply