Skip to main content

EQUALATE har på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund föreläst och presenterat slutsatser av jämställdhetsarbetet inom förskola och skola (samordnade och samtidiga insatser i tid för barn i utsatta miljöer) på konferensdag SamTidigt.

Leave a Reply