Skip to main content

Vi gör jämställdhet och skapar inkludering!

Läs om våra tjänster!

Om oss

Ett av Sveriges ledande utbildningsföretag inom jämställdhet, mångfald och inkludering.

Equalate är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag inom jämställdhet, mångfald och inkludering med femton års erfarenhet av att leda förändringsarbete inom privat och offentlig sektor. Vi arbetar verksamhetsnära och lyssnar in era specifika behov och utmaningar för att stödja er på bästa sätt framåt.
Equalate har ett brett nätverk av konsulter och samarbetar med nordens starkaste leverantörer inom fältet. Vi är experter på att designa och facilitera utbildningar samt göra kartläggningar och policygranskningar. En av våra främsta styrkor är att vi har förmågan att konkretisera och levandegöra lagkrav, mål och idéer i ert vardagliga arbete. Genom åren har vi utvecklat metoder, verktyg och processer och är bra på att leda människor och grupper, och att skapa motivation – vi stödjer er i delar av arbetet, eller leder er hela vägen fram!

Vår vision

Tron på ett hållbart, jämställdhet och inkluderande samhälle.

Vi tror på ett hållbart samhälle där jämställdhet och inkludering råder. En människas bakgrund eller identitet ska inte stå i vägen för trygghet, utveckling eller möjlighet att verka i ett samhälle. Vi tror att ett sådant samhälle är möjligt!
Vi arbetar sedan många år tillbaka för att levandegöra den idén och har stöttat hundratals människor och organisationer inom olika sektorer för att nå dit. Vi har sett hur det lilla kan vara början på det stora. Hur ett ”a-ha” kan vara avgörande för att motivera ett helt förändringsarbete. Vi har fina resultat av våra insatser och hoppas att ni vill vara med och bygga det samhälle ni vill se tillsammans med oss!

Diplomerade företag/organisationer
84
Genomförda utbildningar
247
Positiv förändring

Equalates bidrag till ett mer inkluderande och jämställt samhälle

Läs om våra tjänster!

Våra tjänster

Vi erbjuder tjänster inom jämställdhet och inkludering.

Mångfaldsdiplomering

Vi tar ett helhetsgrepp kring ert jämlikhetsarbete. Vi gör djupgående research, analyserar materialet, utformar utbildning som bottnar i behov och tillsammans tar vi fram en handlingsplan.

Föreläsningar och workshops

Med humor och interaktivitet skapar vi engagemang och motivation att vilja bidra till en jämställd och inkluderderande organistaion. Vi arbetar kontinuerligt med ett normkritiskt och internsektionellt perspektiv.

Policygranskning

Vi stödjer er gärna i framtagandet/utveckling av era policys och planer i koppling till jämställdhet, likabehandling och diskriminering. Vi hjälper även till att förankra och levandegöra dokumenten på arbetsplatsen.

Horisontella principer

Vi stödjer ESF-projekt i att levandegörande de horisontella principerna. Vi erbjuder insatser såsom utbildning, kartläggning samt analys. Vi ger rekommendationer och kvalitetssäkrar policys och dokument

Jämställdhetsintegrering

Vi utbildar arbetsgrupper med uppdrag om jämställdhetsintegering ( JiM, JiHU). Vi delar med oss av kunskap och metoder och erbjuder kartläggning av interna och externa kanaler, samt dokumentanalys.

Utbildningar

Vi skräddarsyr utbildningar inom jämställdhet, likabehandling och mångfald med förankring i politiska mål, lagstiftning och era egna styrdokument.

Sara Höglin OtterchefHR-chef, Energimyndigheten

Vi har haft förmånen att följa Equalates skräddarsydda utbildningsprocess för vår verksamhets behov i frågor om jämställdhetsintegrering, mångfald och inkludering. Utbildningsprocessen som Johanna genomförde hos oss skedde med väl avvägda anpassningar i takt med att processens gång fortlöpte. Utbildningarna innehöll såväl intressanta teoriblock som engagerande workshops. Equalate har en imponerande förmåga att på ett enkelt och inkluderande sätt dela med sig av kunskap och metoder samtidigt som de skapar ett tryggt diskussion- och inlärningsklimat.

Jessica KindvallInterim HR Business Partner, Verisure

Equalate was recommended to us, by another company and comes across as super knowledgeable within everything D&I. Johanna makes all of us feel listened to, she quickly grasps our needs and boils them down to something customised and comprehendable. Johanna at Equalate is very methodological and calm, taking time for everybody to get heard. Highly recommended!

Klas Karin LarssonProjektutvecklare, Stua

Equalate var både mycket proffsiga och engagerade, och skapade en utbildning som passade de behov och utmaningar som vi lyfte fram. Trots att vi tyckte vi hade någorlunda kunskaper inom ämnet sen tidigare hjälpte Johanna oss att djupdyka i ämnet och se på vårt arbete med helt nya ögon. Johanna på Equalate skapade ett engagemang kring frågan hos deltagarna, som har gjort att vi inte bara använder dessa nya kunskaper i det enskilda projektet utan i hela vår organisation. Rekommenderar Johanna och Equalate varmt till alla som vill jobba med jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet!

Charlotta Ozaki MaciasAmabassadör, Regeringskansliet

Från första stund fångade Johanna på Equalate deltagarnas intresse genom sin naturliga närvaro på scenen och genom inkluderande frågor, berättelser och bildspråk. En superprofessionell blandning av teori, interaktivitet och spontanitet. Något som bara funkar när föreläsaren bottnar rejält i substansen och tror på det hon gör ur djupet av sitt hjärta!

Alexandra KamblerMaster's in behavioral science/psychology, Kungliga Tekniska Högskolan

Jag värdesätter Equalate högst bland jämställdhetsexperter och även som talare. De trollbinder, engagerar och berör, ja hon förändrar och förbättrar världen. Ni kommer inte bara att bli mer medvetna och medkännande, när Equalate besökt er, ni kommer också att se på mångfald och jämställdhet med helt nya ögon och ni kommer att vilja skapa det hos er. Deras utbildningar och föreläsningar berikar och utvecklar er verksamhet, ert ledarskap och era medarbetare för hållbar framtid.

Anette OlssonOmbudsman Enheten för ledningsstöd och verksamhet, Hotell- och restaurangfacket

Equalate lyckades lägga nivån så att alla kunde ta till sig innehållet och få utbyte av föreläsningen. De är mycket kunniga och har en förmåga att förmedla sin kunskap på ett lättillgängligt och engagerande sätt. Johanna på Equalate är inkännande och fångar upp det som händer i gruppen. Vi fick med oss kunskap, verktyg och ett starkt engagemang i ämnet. Både vi som anordnade föreläsningen och deltagarna var mycket nöjda.

Hör av dig!

Vi är alltid öppna för nya samarbeten.

Läs om våra tjänster!

Equalate AB

Valhallavägen 118
114 41 Stockholm